Lookbook Nam Xuân Hè 2013 - Dior Homme
Lookbook tập hợp đầy đủ các mẫu mới của Dior Homme Xuân Hè 2013. Kris Van Assche đã làm hài lòng các fan Navy của ông. Ông đã sử dụng lookbook này như là điểm nhấn cho các bộ sưu tập tiếp theo của mình. Trang phục đơn giản, phối hợp cũng giản đơn. Việc kết hợp blazers và jackets một cách rõ ràng thể hiện dụng ý của ông.

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme

Lookbook Xuân Hè 2013 - Dior Homme