Vogue UK Tháng 8 năm 20 năm 2012

Tạp chí Vogue thành lập vào năm 1965 và là chuẩn mực quốc tế cho thời trang, phong cách, vẻ đẹp, sang trọng, đời sống văn hóa - xã hội, tiên phong cho các xu hướng quốc tế và nhiều chủ đề nóng hổi về những người nổi tiếng và các sự kiện quốc tế

Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Vogue UK Tháng 8 năm 20 năm 2012

Dưới đây là một vài hình ảnh đẹp được trích từ vô số tấm ảnh đẹp trong tạp chí này!

Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012
Tạp chí thời trang Vogue UK - Số Tháng 8 năm 2012

Các bạn tải cuốn tạp chí này về máy nha!
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh | 298 Trang | PDF | 220.55 MB
http:///novafile.com | http://depositfiles.com