Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Quay trở lại bởi nhu cầu phổ biển, Năm ngoái Hello Kitty và VANS hợp tác sản xuất và đã được tất cả fan của Hello Kitty ủng hộ! Năm nay họ sẽ phát hành một bộ sưu tập lớn hơn và đa dạng hơn bao gồm: giày thể thao (người lớn, trẻ em và sơ sinh), trang phục, tất, dây nịch và ba lô.

Bộ sưu tập sẽ được bán tại cửa hàng Vans Retail, cửa hàng online tại vans.com and các đại lý Vans trên toàn quốc, bạn cũng có thể mua qua cửa hàng Sanrio Boutique Stores tại trang web: Sanrio.com.

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012

Bộ sưu tập giày Vans Hello Kitty 2012