GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Nhìn vẻ sắc nét của bìa tạp chí nó thể hiện lên mọi điều: cuộc sống, phong cách, vẻ đẹp, sức khoẻ. Bạn có thể tham khảo những bài viết chuyên sâu với những tấm ảnh tuyệt đẹp. Ngoài ra còn có nhiều chuyên đề khác: Xe hơi, phong cách sống đều được tổng hợp trong cuốn tạp chí GQ India.

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012
GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Một bài bức ảnh trong cuốn tạp chí này
Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Tạp chí GQ India - Số Tháng 8 Năm 2012

Chi tiết:
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh | PDF | 262 Trang | 100.3MB
Link tải:
Novafile.com