Tạp chí VECU là cuốn tập chí dành riêng cho các nghệ sĩ tự do trên toàn thế giới. Là cuốn tạp chí cung cấp một nền tảng độc đáo cho các nhà thiết kế mới, các blogger, sự kiện, nhà tạo mẫu và các chủ doanh nghiệpTạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012
Tạp chí VECU – Tháng 6/7 2012

Một vài tấm ảnh đẹp được tổng hợp

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Tạp chí VECU – Tháng 6 và 7 năm 2012

Chi tiết
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh | PDF | 76 Trang | 5.9 MB
Link tải: