Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013
Tiếp theo là bộ sưu tập gồm: Áo blazer, áo khoác cổ lông thú, áo khoác cao cổ, áo khoác bigsize, áo khoác túi hộp giống áo lính. Là những chiếc áo khoác mà Ăn Mặc Đẹp muốn giới thiệu đến các bạn trong bộ sưu tập này!

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 2


Hình ảnh: glamourmagazine.co.uk