Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013
Vẫn tiếp tục gửi đến cho các bạn những mẫu áo khoác được đánh giá cao cho xu hướng mùa đông 2013. Góp phần không nhỏ những tên tuổi lớn: H&M, G21 Military, J Crew Cocoon, ...
Áo khoác cô bé quàng khăn đỏ, áo khoác lính, áo khoác lông thú,... sẽ tiếp tục là những mẫu đáng quan tâm nhất trong bộ sưu tập này.

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 5

Hình ảnh: glamourmagazine.co.uk