PARIS, January 23, 2012

Tác giả: Tim Blanks

John Galliano luôn luôn bị thôi miên bởi những xu hướng thời trang cao cấp. Ông đã cống hiến cho Christian Dior 16 năm. Bill Gaytten hiểu rõ những mối bận tâm về xu hướng thời trang của Christian Dior. Đây là bộ sưu tập thời trang cao cấp thứ hai của Gaytten.

Trang phục được ứng dụng các lớp mảng ghép nối với nhau. Các mẫu thiết kế họa tiết: hoa màu đen đã được áp dụng trên một chiếc váy trắng xòe, da cá sấu màu đen, da đà điểu. Hãy cùng chiêm gưỡng Bộ Sưu Tập!

Bộ sưu tập Couture spring 2012
Click image for larger version. 

Name:	couture-spring-2012.jpg 
Views:	11 
Size:	76.8 KB 
ID:	245

Click image for larger version. 

Name:	00010m.jpg 
Views:	11 
Size:	77.8 KB 
ID:	204Click image for larger version. 

Name:	00020m.jpg 
Views:	11 
Size:	79.0 KB 
ID:	205Click image for larger version. 

Name:	00030m.jpg 
Views:	11 
Size:	74.9 KB 
ID:	206Click image for larger version. 

Name:	00040m.jpg 
Views:	11 
Size:	79.1 KB 
ID:	207Click image for larger version. 

Name:	00050m.jpg 
Views:	11 
Size:	95.9 KB 
ID:	208Click image for larger version. 

Name:	00060m.jpg 
Views:	11 
Size:	78.7 KB 
ID:	209Click image for larger version. 

Name:	00070m.jpg 
Views:	10 
Size:	82.2 KB 
ID:	210Click image for larger version. 

Name:	00080m.jpg 
Views:	11 
Size:	84.6 KB 
ID:	211Click image for larger version. 

Name:	00090m.jpg 
Views:	10 
Size:	88.7 KB 
ID:	212Click image for larger version. 

Name:	00100m.jpg 
Views:	11 
Size:	80.6 KB 
ID:	213Click image for larger version. 

Name:	00110m.jpg 
Views:	10 
Size:	81.9 KB 
ID:	214Click image for larger version. 

Name:	00120m.jpg 
Views:	11 
Size:	79.0 KB 
ID:	215Click image for larger version. 

Name:	00130m.jpg 
Views:	11 
Size:	79.0 KB 
ID:	216Click image for larger version. 

Name:	00140m.jpg 
Views:	10 
Size:	78.4 KB 
ID:	217Click image for larger version. 

Name:	00150m.jpg 
Views:	11 
Size:	70.2 KB 
ID:	218Click image for larger version. 

Name:	00160m.jpg 
Views:	10 
Size:	70.3 KB 
ID:	219Click image for larger version. 

Name:	00170m.jpg 
Views:	10 
Size:	75.1 KB 
ID:	220Click image for larger version. 

Name:	00180m.jpg 
Views:	10 
Size:	79.5 KB 
ID:	221Click image for larger version. 

Name:	00190m.jpg 
Views:	10 
Size:	83.3 KB 
ID:	222Click image for larger version. 

Name:	00200m.jpg 
Views:	10 
Size:	74.2 KB 
ID:	223Click image for larger version. 

Name:	00210m.jpg 
Views:	11 
Size:	75.0 KB 
ID:	224Click image for larger version. 

Name:	00220m.jpg 
Views:	10 
Size:	87.1 KB 
ID:	225Click image for larger version. 

Name:	00230m.jpg 
Views:	10 
Size:	79.2 KB 
ID:	226Click image for larger version. 

Name:	00240m.jpg 
Views:	10 
Size:	78.2 KB 
ID:	227Click image for larger version. 

Name:	00250m.jpg 
Views:	10 
Size:	81.8 KB 
ID:	228Click image for larger version. 

Name:	00260m.jpg 
Views:	12 
Size:	79.9 KB 
ID:	229Click image for larger version. 

Name:	00270m.jpg 
Views:	11 
Size:	84.9 KB 
ID:	230Click image for larger version. 

Name:	00280m.jpg 
Views:	11 
Size:	79.3 KB 
ID:	231Click image for larger version. 

Name:	00290m.jpg 
Views:	10 
Size:	80.6 KB 
ID:	232Click image for larger version. 

Name:	00300m.jpg 
Views:	10 
Size:	74.4 KB 
ID:	233Click image for larger version. 

Name:	00310m.jpg 
Views:	11 
Size:	84.7 KB 
ID:	234Click image for larger version. 

Name:	00320m.jpg 
Views:	11 
Size:	80.8 KB 
ID:	235Click image for larger version. 

Name:	00330m.jpg 
Views:	11 
Size:	95.6 KB 
ID:	236Click image for larger version. 

Name:	00340m.jpg 
Views:	10 
Size:	77.5 KB 
ID:	237Click image for larger version. 

Name:	00350m.jpg 
Views:	10 
Size:	86.9 KB 
ID:	238Click image for larger version. 

Name:	00360m.jpg 
Views:	12 
Size:	87.4 KB 
ID:	239Click image for larger version. 

Name:	00370m.jpg 
Views:	11 
Size:	90.6 KB 
ID:	240Click image for larger version. 

Name:	00380m.jpg 
Views:	11 
Size:	85.8 KB 
ID:	241Click image for larger version. 

Name:	00390m.jpg 
Views:	10 
Size:	92.5 KB 
ID:	242Click image for larger version. 

Name:	00400m.jpg 
Views:	10 
Size:	93.9 KB 
ID:	243

Click image for larger version. 

Name:	00430m.jpg 
Views:	10 
Size:	75.1 KB 
ID:	244
Bill Gaytten (John Galliano)


Click image for larger version. 

Name:	style.png 
Views:	10 
Size:	4.1 KB 
ID:	246
style.com


Tải Bộ Sưu Tập: