Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Phong Cách Ostrich Chic (Trang Phục Đà Điểu Sang Trọng)

Tôi sửng sốt lần đầu tiên tôi nhìn thấy một của chương trình Didit Hediprasetyo, và sự kết hợp tuyệt vời đến bất ngờ với lông đà điểu.

Một lần nữa tôi rơi vào tình yêu với bộ sưu tập của ông ấy.

Ông là một trong những nhà thiết kế thực sự biết làm thế nào để đối phó với lông đà điểu, và phối hợp nó hoàn hảo tạo ra những bộ trang phục sang trọng.

Lông thú và lông đà điểu là sự kết hợp được lựa chọn và tôi phải nói rằng tôi đã ngạc nhiên khi thấy chúng kết hợp tốt với nhau đến hoàn hảo. Oratoire du Louvres nhanh chóng được lấp đầy với một vẻ thanh lịch vượt thời gian, và chúng tôi bị mê hoặc trong suốt buổi trình diễn.

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Didit Hediprasetyo Paris Haute Couture