Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture Paris Haute Couture

Masculin et Féminin

The Crillon Palace là nơi được chọn để trình diễn 12 bộ trang phục của Worth Couture thiết kế bởi Giovani Bedin. Áo nịt ngực được ứng dụng trong thiết kế mạnh mẽ, cho ra những tác phẩm đầy sự tinh tế.

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture Paris Haute Couture

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture Paris Haute Couture

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture Paris Haute Couture

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - Worth Couture Paris Haute Couture