Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier Haute Couture

Ánh Vàng Thanh Lịch, Sang Trọng

Chương trình bắt đầu với bài hát “I-am-having-a-glass-on-a-chic-terrace” với một người mẫu đầu tiên diện trên mình một trang phục hoàn hảo. Đó là một dấu hiệu tốt cho một buổi trình diễn.
Trắng, tinh khiết, sang trọng là những gì mà chúng ta dễ dàng cảm nhận được qua bộ sưu tạp này.
Ánh Vàng được sử dụng trên đôi giày cao gót mũi nhọn, dây chuyền rất lớn, nịch và các chuỗi ánh vàng được đính ở phía dưới của áo khoác lông trắng.
Jumpsuit, Váy Dạ Hội, Quần Cạp Cao sang trọng là mục tiêu của người thiết kế, và ông đã đạt được nó.

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Xuân Hè 2012 - Alexandre Vauthier