Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B
Phong Cách Thực Sự

Chúng tôi gần như có thể ngửi thấy mùi muối của biển Địa Trung Hải tại buổi trình diễn bộ sưu tập của SS13 Agnes B.
Lãng mạn và phong cách rock and roll không thể nhầm lẫn, các nhà thiết kế đã làm bộ sưu tập hoàn toàn trở nên thực dụng hơn, mang tính ứng dụng hàng ngày và có thể "diện" chúng chứ không khô khan chỉ mang tính chất trình diễn.

Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B
Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B

Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B
Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B

Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B
Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B

Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B
Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B

Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B
Tuần Lễ Thời Trang Nam Paris Xuân Hè 2013 - Agnes B