Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Bộ sưu tập được phát triển từ bộ sưu tập trước của ông Mike Vensel. Với chủ đề về Người Ngoài Hành Tinh đã tới viếng thăm Người Ai Cập Cổ Đại và đưa nền văn minh, hiên đại giúp nhân loại tiến bộ. Phần lớn các trang phục được thiết kế theo phong cách Ai Cập cổ đại với thiết kế đơn giản, sang trọng, thanh lịch.
Với tông màu màu đen và màu trắng chủ đạo, chúng ta thấy sự tương phản nhưng ý tưởng hài hòa, với một vài điểm nhấn nhá màu xanh da trời, vàng và bạc giúp bộ sưu tập vẫn giữ được vẻ sang trọng, lịch lãm với thiết kế đơn giản.

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel


Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike VenselTuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel
Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel

Tuần Lễ Thời Trang New York Thu Đông 2012 - Mike Vensel