TINH TẾ
Thật là một ý tưởng đáng yêu, On Aura Tout Vũ đã tổ chức một chương trình ở chính giữa khu vườn Cung điện Hoàng gia.
Đây cũng là show diễn kỉ niệm 10 năm thành lập, với thiết kế mang đậm chất quý phái, sang trọng mang đến cảm giác cao quý.

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu

Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu
Tuần Lễ Thời Trang Nữ Paris Thu Đông 2012 - On Aura Tout Vu