Chúng tôi giới thiệu bạn BST Spring Summer 2013 của thương hiệu đồ lót nam Unico tung BST với gam màu rực nắng mùa hè. Những mẫu quần boxer dài, quần bơi, quần lót được thiết kế khá đơn giản nhưng cực kỳ thoải mái.

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Underwear Unico rực rỡ mùa hè 2013 cho nam

Theo Himmag