Jason Wu là nhà thiết kế tạo ra những bộ trang phục mang phong cách táo bạo, chinh phục tuần lễ thời trang New York với một bộ sưu tập hình ảnh thu nhỏ về xu hướng thời trang thập niên những năm 40 của Trung Quốc ở Hollywood, Hãy thưởng thức Bộ Sưu Tập !

— Violet Gaynor

Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-01.jpg 
Views:	7 
Size:	49.2 KB 
ID:	315Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-03.jpg 
Views:	7 
Size:	55.3 KB 
ID:	316Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-08.jpg 
Views:	7 
Size:	59.0 KB 
ID:	317
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-10.jpg 
Views:	7 
Size:	59.8 KB 
ID:	318Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-13.jpg 
Views:	7 
Size:	70.5 KB 
ID:	319
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-16.jpg 
Views:	7 
Size:	57.2 KB 
ID:	320Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-19.jpg 
Views:	7 
Size:	79.1 KB 
ID:	321Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-23.jpg 
Views:	7 
Size:	66.0 KB 
ID:	322
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-28.jpg 
Views:	7 
Size:	62.6 KB 
ID:	323Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-29.jpg 
Views:	7 
Size:	67.1 KB 
ID:	324
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-30.jpg 
Views:	7 
Size:	63.5 KB 
ID:	325Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-32.jpg 
Views:	7 
Size:	54.6 KB 
ID:	326
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-35.jpg 
Views:	7 
Size:	67.6 KB 
ID:	327Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-37.jpg 
Views:	7 
Size:	61.8 KB 
ID:	328Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-38.jpg 
Views:	7 
Size:	76.2 KB 
ID:	329
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-39.jpg 
Views:	7 
Size:	69.1 KB 
ID:	330Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-40.jpg 
Views:	7 
Size:	59.4 KB 
ID:	331
Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-41.jpg 
Views:	7 
Size:	71.0 KB 
ID:	332Click image for larger version. 

Name:	fw12-jason-wu-42.jpg 
Views:	7 
Size:	66.9 KB 
ID:	333


Click image for larger version. 

Name:	instyle.PNG 
Views:	7 
Size:	6.3 KB 
ID:	334
instyle.com


Tải Tập Ảnh: