Chào mọi người tôi tên Lâm, vừa rồi có một người anh Hà Nội vào chơi mua cho một cái quần vải tây nhưng nó ngắn giống quần short, tôi thấy lạ quá, hỏi thì ông anh nói tôi mặc được, và hợp với dáng. Tôi cũng cao, người trung, không mập không ốm. Nói thật cũng ít thấy kiểu quần này nên không biết mặc với áo loại nào? Giúp tôi nhé.