Vốn dĩ rất mê giầy. Mà những đôi em đem về toàn bị hư chân. Đứa nào cũng dứt hế của em miếng da ở chổ gót chân asin. Huhu, anh chị nào có kinh nghiệm chỉ em với. Cảm ơn các anh chị nhiều nhoa.