Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013
Tiếp tục series "BST áo khoác nữ" ở bài viết này Ăn Mặc Đẹp gửi đến cho các bạn những mẫu: áo khoác cổ lông thú, áo khoác dáng dài, áo khoác kiểu hải quân

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Xem thêm: Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 8


Hình ảnh: glamourmagazine.co.uk