Một bạn có email nhathanh...@gmail.com gửi câu hỏi nhờ các bạn hỗ trợ: "E muốn có một cái áo veste như vậy bạn có thể tư vấn giúp mình không?"

Tư vấn áo vest cho nữ