Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10
Qua nhiều bài viết về "bộ sưu tập nữ mùa đông" chắc các bạn một phần cũng đoán được xu hướng mẫu áo khoác cho nữ. Dáng dài, cổ lông thú, những chi tiết biến tấu ở cổ, ở eo. Bài viết này tiếp tục giới thiệu đến cho bạn top những mẫu áo khoác mới cho các bạn nữ.

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 10

Xem thêm: Bộ sưu tập áo khoác nữ mùa đông 2013 - phần 9

Hình ảnh: glamourmagazine.co.uk