Những gam màu nổi loạn từ BST trên tạp chí Bullett sẽ cho bạn những gợi ý cho xu hướng mùa thời trang 2013.

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

“Nổi loạn” với xu hướng thời trang màu neon

Model: Ben Allen
Photo: Aitken Jolly
Stylist: Jason Hughes

Theo Himmag