* Áo thắt nút cổ tay

- Cắt viền cổ tay áo bằng kéo cắt vải

Làm thế nào may áo thắt nút cổ tay

- Sử dụng kéo cắt vải cắt một khe từ tay áo đến đường viền vai

Làm thế nào may áo thắt nút cổ tay

- Kéo căng tay áo, khe vừa mới cắt để vải cuộn tròn, điều này khiến dễ cột hơn ở bước tiếp theo

Làm thế nào may áo thắt nút cổ tay

- Buộc 2 miếng vải vừa cắt ở tay áo tạo thành một khe nhỏ, điều này sẽ tạo một nút thắt dễ thương cho áo

Làm thế nào may áo thắt nút cổ tay

- Giờ hãy mặc chiếc áo thắt nút dễ thưởng ở tay áo

Làm thế nào may áo thắt nút cổ tay
Theo www.wikihow.com
Anna dịch