- Cắt tay áo, hãy bắt đầu cắt từ phía dưới nách 2,5cm<br>
<br>
<a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-13-Version-2.360p_zps8gb9oziu.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-13-Version-2.360p_zps8gb9oziu.gif" border="0" alt=""></a><br>
<br>
- Cắt đường viền cổ áo nếu muốn. Bạn hãy cắt hai khe hai bên cổ áo và cắt đường viền cổ<br>
<br>
<a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-14-Version-2.360p_zpsvoumeyy8.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-14-Version-2.360p_zpsvoumeyy8.gif" border="0" alt=""></a><br>
<br>
- Kéo căng cổ áo, tay áo để tạo sự uốn cong là điểm nhấn độc đáo cho áo<br>
<br>
<a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-15-Version-2.360p_zpsepse3jhi.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-15-Version-2.360p_zpsepse3jhi.gif" border="0" alt=""></a><br>
<br>
- Mặc chiếc áo theo style riêng: Nếu áo hơi quá hở, bạn có thể mặc kết hợp áo ống hoặc áo dây<br>
<br>
<a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-16-Version-2.360p_zpsmf7l5fov.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-16-Version-2.360p_zpsmf7l5fov.gif" border="0" alt=""></a><br><br><br>
<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Theo <a href="http://www.wikihow.com" target="_blank" rel="nofollow">www.wikihow.com</a><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Anna dịch