Thông báo mới đến Box: Dịch Vụ Khác
Nhằm cải thiện và đi đúng theo mục đích hướng phát triển của một Diễn Đàn Thời Trang. BQT quyết định box này chỉ được post các bài viết có dịch vụ không có trong các box riêng biệt của diễn đàn nhưng chủ đề các bài viết trong box này phải liên quan đến các dịch vụ về thời trang. BQT sẽ kiểm duyệt cụ thể nội dung từng bài viết trước khi xuất bản. Cảm ơn!