Tạp Chí Thời Trang L'Uomo Vogue Ý - tháng 1 năm 2013
Tạp chí L'Uomo Vogue giống như cuốn tài liệu tham khảo thế giới phong cách dành cho nam giới, nhân vật là các nghệ sĩ có tiếng. Nội dung đề cập đến các xu hướng hiện nay trong xã hội phát triển và những chủ đề chính xoay quanh cuộc sống đương đại: nghệ thuật, thiết kế, phim, âm nhạc, thể thao, văn hóa và xã hội.

Tạp Chí Thời Trang L'Uomo Vogue Ý - Tháng 1 Năm 2013
Ngôn Ngữ: Italian | PDF | 296 Trang | Dung Lượng: 113 MB