Hoa hậu Phạm Hương là một người biến hóa không lường về thời trang. Minh chứng rõ nhất đó là khi cùng 1 chiếc túi nhưng cô kết hợp theo 2 phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng chung quy tất cả đều hiệu quả.

Học Phạm Hương phối 2 phong cách với cùng 1 chiếc túi

Học Phạm Hương phối 2 phong cách với cùng 1 chiếc túi


untilyou - anmacdep.com