Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013 cho N
Bắt đầu năm mới với cảm hứng + phong cách với H & M! Tập trung tất cả tình yêu vào sự cá tính và tính cách vào lookbook! Lookbook bao gồm những style phù hợp cho các bạn diện vào mùa Xuân Hè.

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Cá Tính, Mạnh Mẽ với Lookbook H&M 2013

Hình ảnh: H&M