Lại một lần nữa, Kim Kardashian khiến cho giới mộ điệu thời trang phải lắc đầu ngán ngẩm về bộ cánh cô chọn.

Bộ cánh khó hiểu của Kim Kardashian

Bộ cánh khó hiểu của Kim Kardashian

Bộ cánh khó hiểu của Kim Kardashian

untilyou - anmadep.com