Xin thông báo đến các đối tác có nhu cầu về việc đặt quảng cáo trên trang Ăn Mặc Đẹp
+ Đối với quảng cáo Textlink:
Chú ý: quý đối tác xin đọc trước khi muốn đặt liên kết
- Chúng tôi chỉ đặt textlink của tất cả quý đối tá ở phần "Những trang web giúp bạn ăn mặc đẹp hơn" (hiện tại là slogan này nhưng có thể thay đôi) vị trí chính xác quý đối tác có thể search bằng trình duyệt với cụm từ trong ngoặc hoặc tìm bằng mắt thì thanh này ở dưới phần "Tình hình diễn đàn"
- Textlink chỉ được đặt ở trang chủ không liên kết all page

Dành Cho Đối Tác Muốn Đặt Quảng Cáo
Hình ví dụ

Nếu quý đối tác đồng ý các điều khoản quy định trên thì quý đối tác có thể tiếp tục những quy định liên quan đến quy chuẩn viết một textlink
Một chuẩn textlink có 3 phần: phần 1 là một đoạn text có chèn link, phần 2 chú giải cho phần 1, phần 3 là một hình ảnh đại diện do bên đối tác cung cấp
- Hiện tại có 2 loại textlink trong phần này:
-- Loại 1: Có logo (ví dụ textlink ở khung đỏ trong hình ví dụ trên) có đầy đủ 3 phần
-- Loại 2: không logo (ví dụ textlink ở khung xanh bạc hà trong hình ví dụ trên) có 2 phần

Loại 1: phần 1 tối đa 5 chữ, phần 2 tối đa 40 chữ, phần 3 logo (.png,.jpg) với kích thước 150x40 px
Loại 2: phần 1 tối đa 4 chữ, phần 2 tối đa 15 chữ (không có logo)

Quý đối tác có nhu cầu xin liên hệ:
Yahoo: ad.anmacdep Dành Cho Đối Tác Muốn Đặt Quảng Cáo
Email: info@anmacdep.com
(Quý đối tác nên dùng mail chính có chứa tên miền, giới thiệu website mà quý đối tác muốn đặt liên kết để bên chúng tôi kiểm tra sau đó liên hệ lại cho bên quý đối tác nhanh nhất! Cảm ơn!)