Năm nay là năm con rắn (năm mới của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10 tháng 2) . Nhân vinh dự này Gerard Tully, nhà thiết kế đã thêm một con rắn vàng 18-karat vào bộ sưu tập bầy thú của ông về nhẫn động vật với mắt bằng kim cương. Bộ sưu tập không có hai chiếc nhẫn nào là hoàn toàn giống nhau. "Rắn có thể được thôi miên, và tôi cũng bảo rằng chiếc nhẫn này cũng vậy", Kearney.

Nhẫn rắn cho năm Tỵ

Chiếc nhẫn rắng Gerard Tully này có giá $8,250; Website: gerardtully.com.

Xem thêm: Đồng hồ Dolce&Gabbana