Hà Nội đang đón những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa thu, những chiếc áo đôi "ton sur ton" khiến bạn và người ấy trở nên nổi bật hơn hẳn khi xuống phố.
Một lưu ý nhỏ là bạn hãy chọn những chiếc áo có thiết kế khỏe khoắn hợp họa tiết kẻ hay áo kéo khóa cổ, áo cổ bẻ mở cúc...

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Cùng chàng tung tăng xuống phố ngày se lạnh

Theo Nhật Hạ/ Tiền Phong