Điều Khoản & Điều Kiện Sử Dụng

1. GIỚI THIỆU

1.1 Chúng tôi là nhóm các bạn trẻ cùng chung đam mê kinh doanh. Chúng tôi không phải là công ty hay cửa hàng (sau đây được gọi là "ANMACDEP" hoặc "chúng tôi").

1.2 Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho các sản phẩm bán trên trang web anmacdep.com. Khi đồng ý đặt mua hàng, Quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

1.3 Các Điều khoản và Điều kiện này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bất cứ một bên thứ ba nào khác sử dụng, cho dù là một phần trích dẫn, với mục đích trao đổi thương mại hàng hóa và/hay dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm sẽ bị xử theo pháp luật.

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1 Trong các Điều khoản và Điều kiện này:

a) "Tài khoản" có nghĩa là tài khoản mà Quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu Quý khách muốn mua hàng.

b) "Ngày làm việc" nghĩa là các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam.

c) "Hợp đồng" có nghĩa là Đơn hàng của một hoặc nhiều Sản Phẩm theo như Điều khoản và Điều kiện này được chúng tôi đồng ý căn cứ theo Điều 6.2 phía dưới.

d) "Quý khách" hay "Khách hàng" là bất kỳ cá nhân nào đặt hàng trên trang Web ANMACDEP.COM

e) "Thông báo" có nghĩa là email của ANMACDEP.COM gửi đến Quý khách để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách.

f) "Xác Nhận Đơn Hàng" có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho Quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định 4.9 bên dưới.

g) "Đơn hàng" có nghĩa là Đơn hàng do Quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi.

h) Những từ ám chỉ "điều khoản" có nghĩa là những mục và điều trong bản Điều khoản và Điều kiện này.

2.2 Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các Điều khoản và Điều kiện này.

2.3 Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, tập thể, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh.

2.4 Những từ mang nghĩa "bao gồm" hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn.

3. QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG

Để mua hàng ở ANMACDEP.COM, Quý khách phải đủ 18 tuổi, nếu nhỏ hơn phải có sự hướng dẫn của người lớn. Chúng tôi không thể dám sát được hành vi của tất cả khách hàng, bằng việc đăng ký thông tin hoặc sử dụng dịch vụ trên ANMACDEP.COM đồng nghĩa với việc quý khách đã ý thức được hành vi của mình.

4. NGHIÊM CẤM

Quý khách không được sử dụng sai mục đích của trang Web. Chúng tôi không đồng ý hoặc khuyến khích phạm tội hình sự, chuyển giao hoặc phát tán virus bao gồm nhưng không giới hạn các loại Trojan, Worm, Logic bom hoặc đăng tải những tài liệu khác lên trang Web mà có thể gây nguy hiểm đến hệ thống kỹ thuật; hoặc xâm phạm thông tin mật hoặc bất kỳ phương thức nào mang tính xúc phạm hoặc khiêu dâm; hoặc tìm cách xâm nhập vào trong bất kỳ các Dịch vụ; làm hư hỏng cơ sở dữ liệu; làm ảnh hưởng đến bất kỳ người dùng nào; xâm phạm quyền lợi chính đáng của bất kỳ cá nhân nào; gửi đi bất kỳ đoạn phim hoặc tài liệu quảng cáo nào; hoặc có ý định làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính được truy cập thông qua trang Web. Bất kỳ vi phạm nào đến điều khoản này đều được coi là phạm tội hình sự căn cứ Bộ Luật hình sự 1999 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Điều 224, 225 và 226 của Bộ Luật hình sự 1999). Trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm, ANMACDEP sẽ báo cáo hành vi vi phạm đó đến những cơ quan thực thi pháp luật liên quan và tiến hành những biện pháp pháp lý thích hợp.

5. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

5.1 Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho tất cả các Đơn hàng và Hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Các Điều Khoản & Điều Kiện này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữa ANMACDEP và Khách hàng, và thay thế bất kỳ và toàn bộ những thỏa thuận đang có và tồn tại cùng lúc giữa ANMACDEP và Khách hàng. Điều khoản nào bị hủy bỏ trong bản Điều khoản và Điều kiện này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và ký bởi người đại diện của ANMACDEP.

5.2 Khi Quý khách gửi Đơn hàng cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao hoặc nhận hàng, đồng nghĩa Quý khách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Không có Điều khoản và Điều kiện nào ở đây quy định đến quyền pháp định của Quý khách (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu).

5.3 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do Quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào Quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ.

5.4 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều khoản và Điều kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.

6. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ MUA BÁN

6.1 Đăng ký

(a) Khi đặt hàng, Quý khách phải tạo tài khoản cá nhân trên trang Web, và Quý khách phải theo hướng dẫn trên trang Web về cách đặt hàng và đưa ra thay đổi cho những Đơn hàng kế tiếp trước khi gửi tới trang Web. Đồng thời Quý khách có nhiệm vụ cập nhật thông tin của mình thường xuyên bằng cách thông báo cho chúng tôi bất kỳ thay đổi nào, bằng cách sử dụng những mục liên quan của trang Web.

(b) Quý khách không được sử dụng sai mục đích của trang web bằng cách khởi tạo nhiều tài khoản.

6.2 Cách hình thành hợp đồng

(a) Thông tin được cung cấp bởi bảng Điều khoản và Điều kiện này và những chi tiết khác trên trang Web không hình thành đề nghị mua bán mà chỉ là lời mời chào. Không Hợp đồng của bất kỳ sản phẩm được hình thành giữa ANMACDEP và Quý khách cho đến khi Quý khách nhận được trả lời của ANMACDEP (bằng email hoặc tin nhắn) chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (chấp nhận Đơn hàng) và Đơn hàng của Quý khách đã được tiến hành thành công (theo Điều 21, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử).

(b) Chúng tôi sẽ không giao hàng cho đến khi Đơn hàng được chấp nhận bởi chúng tôi. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho Quý khách qua email, dưới hình thức văn bản tên là "Xác Nhận Đơn Hàng" nói rõ là chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của Quý khách. Trừ khi chúng tôi nói rằng chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách, còn lại tất cả email, thư, fax hoặc bất cứ thông báo công nhận Đơn hàng nào khác gửi đến cho Quý khách hoàn toàn là cho mục đích cung cấp thông tin chứ không mang ý nghĩa Xác Nhận Đơn Hàng. Trong thư Xác Nhận Đơn Hàng, chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách mã số Đơn hàng và thông tin của sản phẩm mà Quý khách đã đặt. Tùy theo Đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận Đơn hàng của Quý khách vì bất cứ lý do nào, kể cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho Quý khách Sản phẩm khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách gửi lại Đơn hàng trước).

(c) Để gửi Đơn hàng, Quý khách sẽ được yêu cầu làm theo hướng dẫn quy trình mua sắm trực tuyến của trang Web. Sau đó Quý khách sẽ nhận được Xác Nhận Đơn Hàng như là một thông báo xác nhận về Đơn hàng của Quý khách.

(d) Đơn hàng chỉ được cho là chấp nhận bởi Quý khách khi Đơn hàng đang được giao tới địa chỉ giao hàng mà Quý khách cung cấp.

(e) Hợp đồng chỉ liên quan đến những Sản phẩm mà chúng tôi gửi đến cho Quý khách. Nếu Đơn hàng của Quý khách có nhiều hơn một Sản phẩm, thì những Sản phẩm có thể được giao đến cho Quý khách trong những gói hàng khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

(f) Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang Web, Quý khách đã đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều khoản và Điều kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

(g) Trường hợp Đơn hàng của Quý khách chưa được xác nhận, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành Đơn hàng và Quý khách có quyền hủy Đơn hàng. Nếu chúng tôi hay Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận Đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho Đơn hàng đó.

6.3 Giá cả và Phương thức thanh toán

Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các chi tiết, miêu tả và giá cả hiển thị trên trang Web là chính xác, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ Sản phẩm nào mà Quý khách đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến Quý khách để xác nhận lại Đơn hàng với giá chính xác hoặc quý khách có quyền hủy Đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với Quý khách, chúng tôi sẽ tự động hủy Đơn hàng. Nếu Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi vận chuyển đến cho Quý khách, và Quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng trước đó, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đã thanh toán cho Quý khách với phí chuyển khoản và vận chuyển bên nhận chịu.

(a) Trong một vài trường hợp Phí vận chuyển sẽ được tính thêm vào, chi phí tính thêm sẽ được hiển thị rõ ràng và bao gồm trong "Tổng Cộng".

(b) Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện Đơn hàng của Quý khách, nếu giá hiển thị trên trang Web không chính xác (ngay cả khi chúng tôi đã Xác Nhận Đơn Hàng của Quý khách).

(c) Quý khách có thể thanh toán bằng cách lựa chọn các phương thức thanh toán được liệt kê trên trang chủ của chúng tôi hoặc thanh toán khi Quý khách nhận được hàng (COD). Đồng thời Quý khách có thể thanh toán tất cả hoặc thanh toán một phần của Đơn hàng bằng cách sử dụng e-gift card, hoặc là ví điện tử hoặc phiếu giảm giá.

6.4 Đặt nhầm Đơn hàng

Nếu Quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với Đơn hàng của mình sau khi đã gửi Đơn hàng tới trang Web, quý khách có thể chủ động hủy đơn đặt hàng trực tiếp trên website. Trường hợp đơn hàng đã bị khóa (do chúng tôi đang tiếp nhận xử lý hoặc sản phẩm đang được gửi đến quý khách) xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi hoặc qua email: info@anmacdep.com ngay lập tức, trong trường hợp này quý khách có thể chịu một khoản phí, chi tiết sẽ được nhân viên chúng tôi xác nhận với quý khách. Sai sót là điều mà không ai muốn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết yêu cầu của quý khách một cách hài hòa nhất có thể.

6.5 Từ chối Đơn hàng

(a) Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào trên trang Web tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu, nội dung nào trên trang Web. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả Đơn hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi cần phải từ chối thực hiện Đơn hàng sau khi chúng tôi đã gửi Xác Nhận Đơn Hàng, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của chúng tôi.

(b) Trường hợp chúng tôi tự hủy bỏ Đơn hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi thông qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt. Trường hợp hoàn tiền qua ngân hàng chúng tôi sẽ chịu toàn bộ phí chuyển khoản.

(c) Chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách về lý lo mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ trang Web, cho dù là sản phẩm đó đã được bán cho Quý khách hay chưa bán, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang Web hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn hàng.

7. GIAO HÀNG

7.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà Quý khách yêu cầu trong đơn đặt hàng.

7.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho Quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong Xác Nhận Đơn hàng), chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi Quý khách đặt hàng hoặc trong Xác Nhận Đơn hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 3-5 ngày làm việc tính từ ngày Đơn hàng xuất xưởng.

7.3 Chúng tôi sẽ cho Quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

7.4 Khi hàng được giao, có thể Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này Quý khách cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

7.5 Xin Quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách qua các kênh liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp giao hàng đến một địa chỉ khác hoặc trường hợp xấu nhất buộc chúng tôi phải hủy đơn hàng.

7.6 Chúng tôi gói hàng bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Nếu Quý khách có yêu cầu gói hàng bằng bao bì khác thì sẽ phải trả thêm phí.

7.7 Mọi rủi ro sẽ do Quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao. Khi sản phẩm được chuyển giao cho Quý khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.

7.8 Quý khách phải cẩn thận khi gỡ bỏ bao bì sản phẩm để tránh làm hỏng sản phẩm bên trong, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

7.9 Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian hợp lý nào mà chúng tôi đã đưa ra.

7.10 Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận hàng, quý khách vui lòng nhờ người nhận hàng hộ và gửi kèm số tiền thanh toán (nếu có). Trường hợp quý khách lỡ hẹn nhận hàng vui lòng gọi cho chúng tôi để chúng tôi hướng dẫn quý khách đến trực tiếp tận nơi để nhận hàng.

7.11 Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau:
(a) thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà Quý khách phải chịu; hoặc
(b) sản phẩm thay thế không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ hợp đồng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí nào mà Quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào như đã đề ra ở điều 7.11(a) phía trên).

7.12 Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn công nghiệp chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

8. HỦY ĐƠN HÀNG BỞI KHÁCH HÀNG (SẢN PHẨM KHÔNG BỊ LỖI)

Nếu Quý khách muốn hủy Đơn hàng, trường hợp đơn hàng chưa được chúng tôi tiếp nhận quý khách hoàn toàn có thể chủ động tự hủy trên web, trường hợp đơn hàng đang được tiếp nhận hoặc đã xuất kho đang trên đường vận chuyển, quý khách sẽ mất một khoản phí, chi tiết vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi.

9. CHÍNH SÁCH ĐỔI VÀ TRẢ HÀNG

9.1 Hàng đã mua không được đổi, chỉ có thể áp dụng bảo hành. Quý khách có thể tham khảo những trường hợp bảo hành hợp lệ trong phiếu “Kiểm Tra Chất Lượng và Bảo Hành Sản Phẩm” được đính kèm trong gói bao bì sản phẩm. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ lưỡng về size và màu sắc trước khi đặt mua sản phẩm.

9.2 Nếu Quý khách hoàn toàn không hài lòng về việc mua sắm của mình, Quý khách có thể trả lại Sản phẩm cho chúng tôi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày Quý khách nhận được hàng. Trường hợp này quý khách phải chịu một khoản phí, chi tiết vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi.

9.3 Quý khách phải chắc chắn rằng Sản phẩm được gửi đến cho chúng tôi với cùng tình trạng khi Sản phẩm được nhận bởi Quý khách. Trong trường hợp Sản phẩm được trả lại cho chúng tôi trong tình trạng không đúng như ban đầu, chúng tôi có quyền không chấp nhận nhận lại Sản phẩm và gửi trả Sản phẩm đó lại cho Quý khách.

9.4 Quý khách có thể thực hiện trả hàng cho chúng tôi qua bưu điện.

9.5 Sản phẩm trả lại của Quý khách, sẽ được kiểm tra tại kho hàng của chúng tôi trong vòng từ một (01) ngày đến năm (05) ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận lại hàng trả của quý khách gửi từ bưu điện. Sau khi trừ một khoản phí phạt chúng tôi sẽ hoàn phần tiền còn lại cho Quý khách trong vòng từ một (01) ngày đến năm (05) ngày làm việc sau khi chúng tôi hoàn tất quá trình kiểm tra sản phẩm. Chúng tôi sẽ thông báo xác nhận cho quý khách trước khi thực hiện hoàn tiền.

10. SẢN PHẨM BỊ LỖI

10.1 Tất cả miêu tả, thông tin, tài liệu về Sản phẩm đăng tải trên trang Web được cung cấp như thông tin dùng để tham khảo. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã cố gắng dùng những từ ngữ để miêu tả chính xác nhất có thể.

10.2 Hình ảnh sản phẩm trên trang Web có thể khác một chút so với Sản phẩm thật mà Quý khách nhận được.

10.3 Nếu sản phẩm mà quý khách nhận được bị lỗi, vui lòng liên lạc với nhân viên của chúng tôi và cung cấp mã số của Đơn hàng, tên và địa chỉ của Quý khách, chi tiết của Sản phẩm, tình trạng bị lỗi và yêu cầu bảo hành sản phẩm của quý khách. Quý khách cũng có thể điền những thông tin trong phiếu “Kiểm Tra Chất Lượng & Bảo Hành” sau đó gửi cho chúng tôi theo hướng dẫn trên phiếu.

10.4 Sau khi nhận được Sản phẩm, chúng tôi sẽ kiểm tra và sẽ thông báo cho quý khách về quyền của quý khách được đổi mới, thiết kế lại hay hủy đơn hàng (nếu có) qua điện thoại hoặc email vào thời điểm sớm nhất có thể.

10.5 Trong trường hợp sản phẩm được trả lại không bị lỗi, chúng tôi có quyền quyết định không đổi mới, thiết kế lại hoặc trả lại sản phẩm của quý khách và chúng tôi có thể yêu cầu quý quách chi trả một khoảng phí vận chuyển và dịch vụ. Chi tiết chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua điện thoại hoặc email.

11. PHIẾU GIẢM GIÁ, MÃ GIẢM GIÁ (COUPON)

11.1 Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi, mã giảm giá để thanh toán cho các sản phẩm trên trang Web. Mỗi Đơn hàng chỉ được sử dụng 01 phiếu hoặc mã giảm giá. Với những Đơn hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng phiếu hoặc mã giảm giá. Tất cả phiếu hoặc mã giảm giá có thể chỉ áp dụng với 1 số sản phẩm.

11.2 Nếu Quý khách có phiếu quà tặng điện tử hoặc phiếu khuyến mãi, phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và Quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.

11.3 Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá trên trang Web, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.

11.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá.

11.5 Trong một số trường hợp, ANMACDEP có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ phiếu khuyến mãi, phiếu giảm giá hoặc phiếu quà tặng điện tử nào, có thể những phiếu đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này.

11.6 Điều kiện sử dụng phiếu khuyến mãi:

(a) Trong một thời gian nào đó, chúng tôi sẽ phát hành các phiếu khuyến mãi có thể sử dụng trên trang Web mà chúng tôi sẽ gửi tới Quý khách qua email. Các phiếu khuyến mãi đó chỉ có thể sử dụng trên trang Web.

(b) Các phiếu khuyến mãi chỉ có giá trị sử dụng trong khoảng thời gian được ghi trên phiếu, chỉ được sử dụng 1 lần và không thể sử dụng kèm với các phiếu khuyến mãi khác.

(c) Nếu Quý khách mua sản phẩm có giá trị thấp hơn giá trị của phiếu khuyến mãi, chúng tôi sẽ không quy đổi bằng sản phẩm hay hoàn trả bằng tiền mặt phần còn lại cho Quý khách.

(d) Phiếu khuyến mãi không thể quy đổi ra tiền mặt.

(e) Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải trả thêm thông qua các cách hình thức thanh toán khác mà chúng tôi chấp nhận.

12. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

12.1 Các nội dung hiển thị trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào về độ chính xác của nó. Trừ khi có quy định rõ điều ngược lại, còn trong phạm vi pháp luật cho phép, ANMACDEP bằng văn bản này tuyên bố tuyệt đối được miễn tất cả các điều kiện và các điều khoản khác không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên liên quan đến việc sử dụng trang Web này.

12.2 ANMACDEP sẽ cố gắng thường xuyên kiểm tra các thông tin trên trang web để tránh tình trạng thành viên đăng nội dung xuyên tạc, gian lận và trình bày một vấn đề lệch lạc. Nếu điều đó xảy ra xin hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi hoặc qua email info@anmacdep.com để xử lý kịp thời.

13. BỒI THƯỜNG

Quý khách đồng ý miễn trừ và bảo vệ cho ANMACDEP được vô hại khỏi bất kỳ chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư và án phí trên cơ sở bồi thường) như tiền phạt, hình phạt, các khoản bồi thường thiệt hại và các khoản chi phí được cho là phát sinh từ việc sử dụng trang Web hoặc vi phạm bản Điều Khoản & Điều Kiện này.

14. BẢO HÀNH VÀ QUẢN LÝ KHIẾU NẠI

14.1 Chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo đúng các Điều khoản và Điều kiện bằng sự quan tâm và kỹ năng chuyên nghiệp.

14.2 Chúng tôi rất quan tâm về sự hài lòng của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan trong lĩnh vực, dịch vụ mà chúng tôi đang thực hiện trên trang web anmacdep.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của Quý khách sớm nhất ngay khi có thể và sẽ liên lạc với Quý khách khi chúng tôi nhận được bất kỳ thắc mắc hoặc phàn nàn nào có liên quan. Trong trường hợp bảo hành thường sẽ tốn nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết nên mong nhận được sự thông cảm của Quý khách.

14.3 Trong trường hợp khiếu nại, điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu Quý khách có thể mô tả được sản phẩm mà Quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt. Và nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của Đơn hàng hoặc cho chúng tôi biết mã số Đơn hàng mà chúng tôi đã cung cấp cho Quý khách trong email Xác Nhận Đơn hàng. Nếu Quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi trong vòng 3-5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Trong trường hợp hiếm hoi, email của Quý khách sẽ bị gửi tới hộp thư rác của chúng tôi nên chúng tôi sẽ không nhận được khiếu nại hoặc ngược lại email từ chúng tôi gửi, Quý khách sẽ không nhận được. Trong trường hợp này quý khách hãy thêm địa chỉ info@anmacdep.com của chúng tôi vào danh sách liên hệ. Nếu cần sự giúp đỡ giúp khách vui lòng liên lạc với chúng tôi.

15. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Xin vui lòng xem qua Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, cũng là một phần của Điều khoản và Điều kiện này.

16. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẤT KHẢ KHÁNG

16.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của một bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển (gọi chung là "Trường hợp Bất Khả Kháng"), hoặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.

16.2 Hoặc là Quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các "Trường hợp Bất Khả Kháng" kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoại trừ trường hợp hoàn trả lại tiền mà Quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).

16.3 Nếu chúng tôi có hợp đồng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn một khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho Quý khách vì các Trường hợp Bất Khả Kháng cho dù đơn hàng của quý khách đặt trước, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.

16.4 Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định về các giải pháp chúng tôi áp dụng trong việc đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng bất chấp Trường hợp Bất Khả Kháng.

17. THÔNG BÁO

Bất cứ thông báo nào liên quan đến hợp đồng sẽ ở hình thức văn bản và có thể sẽ được gửi đi bằng nhiều hình thức khác nhau như thư bảo đảm, hoặc bằng email được gửi đến địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của những bên liên quan.

(a) Bất cứ thông báo nào gửi bằng bưu điện sẽ được hiểu là đã được thực hiện tối đa bảy (07) Ngày Làm Việc sau khi thông báo tương tự đã được gửi đi nếu như địa chỉ của người nhận là ở Việt Nam.

(b) Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận.

Để có thể chứng minh được dịch vụ đã hoàn tất, phải có đủ minh chứng là thư hoặc email được gửi đến đúng địa chỉ.

18. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

18.1 Tất cả nội dung trên trang Web hoặc cung cấp thông qua trang Web của chúng tôi, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, clip âm thanh, link tải kỹ thuật số, danh hiệu chiến dịch và tổng hợp dữ liệu là tài sản được bảo vệ bởi luật bản quyền. Tất cả các quyền đó được bảo vệ bởi ANMACDEP và người cấp phép cho ANMACDEP các bản quyền đó. Quý khách có thể lưu trữ, in ấn và hiển thị các nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích cá nhân của riêng Quý khách, Quý khách không được phép xuất bản, thao tác, phân phối hoặc tái sản xuất, ở bất kỳ định dạng, bất kỳ nội dung hoặc bản sao của nội dung được chúng tôi cung cấp cho Quý khách hoặc xuất hiện trên trang Web và đồng thời Quý khách không được sử dụng bất kỳ nội dung đó trong mối liên hệ với bất kỳ hình thức kinh doanh hoặc doanh nghiệp thương mại nào.

18.2 Tài sản của chúng tôi và những đóng góp của các tác giả trên trang Web của chúng tôi luôn luôn phải được thừa nhận.

18.3 Quý khách không được phép sử dụng bất kỳ phần nào trong nội dung của trang Web cho các mục đích thương mại mà không xin phép chúng tôi.

18.4 Nếu Quý khách in, sao chép hoặc tải về bất kỳ phần nào trang web của chúng tôi mà điều đó vi phạm một hoặc nhiều điều khoản trong bản Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng trang Web của Quý khách sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức và Quý khách phải trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ bản sao của các tài liệu mà Quý khách đã thực hiện (tùy theo lựa chọn của chúng tôi).

19. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB

Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân theo bất kỳ quy định nào liên quan đến quảng cáo trang Web được ban hành bởi Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo được quy định bởi Luật Quảng Cáo 2012 của Việt Nam.

20. ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TRANG WEB

20.1 Quý khách có thể liên kết đến trang chủ và các trang con của chúng tôi với điều kiện tôn trọng tính hợp pháp và không gây tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi.

20.2 Quý khách không chia sẽ liên kết đến bất kỳ trang web nào mà không thuộc sở hữu của Quý khách hoặc trang web đó hạn chế quyền (thêm, xóa, sửa).

20.3 Quý khách không được phép chia sẽ trang web của chúng tôi trên các trang web có nội dung khiêu dâm, phản động, chống đối Nhà nước.

20.4 Trang Web anmacdep.com không được nhúng trên bất kỳ trang nào khác. Chúng tôi có quyền rút lại việc cho phép kết nối mà không cần thông báo.

21. NGOẠI LỆ

Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong Hợp Đồng có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khác đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều khoản và Điều kiện này hoặc là Hợp Đồng vẫn còn có hiệu lực.

22. CHUYỂN NHƯỢNG

Quý khách không được bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, tính phí, tạo hợp đồng phụ, tin tưởng hoặc đối phó với những hành động nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc với Hợp Đồng hoặc cả hai hoặc bất cứ quyền lợi hay nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo Hợp Đồng.

23. MỐI QUAN HỆ

Không có điều gì trong Điều khoản và Điều kiện này hay trong Hợp Đồng có thể dùng để tạo mối quan hệ hợp tác, đại diện, hay mối quan hệ giữa Quý khách và chúng tôi.

24. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Không cá nhân nào mà không thuộc các Điều khoản và Điều kiện này hoặc của Hợp Đồng có thể yêu cầu quyền lợi theo nó hay được hưởng lợi từ các điều mục này. Cho dù người đó dựa vào những điều mục này hay trình bày cho 1 bên khác những Điều khoản và Điều kiện này hay là hợp đồng đã phê chuẩn một trong các điều mục này.

25. LUẬT PHÁP VÀ THẨM QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Tất cả các Điều khoản và Điều kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, Quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.

26. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là Quý khách đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới đó.

Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang Web, Quý khách đồng ý các Điều khoản và Điều kiện hiện tại tại thời điểm Quý khách gửi Đơn hàng của mình. Quý khách có trách nhiệm xem xét các Điều khoản và Điều kiện mới nhất mỗi lần Quý khách đặt hàng.

Trang web này sử dụng phương thức Session và Cookie để lưu các hoạt động của quý khách khi thao tác trên website này. Quý khách có thể tham khảo thêm Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Bằng việc tắt thông báo này và tiếp tục sử dụng website nghĩa là quý khách đã đồng ý. Chúc quý khách có một trải nghiệm mua sắm thú vị!