Chính Sách & Điều Khoản
Trang này là tổng hợp chính sách những điều khoản và dịch vụ của Anmacdep.com bao gồm tất cả những sản phẩm: #FORUM, #EYE, #VIDEO, #YOGA, #GYM, #FITNESS, #COLLABORATOR

1. Đăng Ký Thành Viên
Những thông tin bạn cung cấp trong phần Đăng Ký Thành Viên bao gồm: Tên Đăng Nhập, Email, Ngày Tháng Năm Sinh, ... sẽ được lưu vào Cơ Sở Dữ Liệu của Anmacdep. Chúng tôi đảm bảo không cung cấp những thông tin này cho bất kỳ công ty hay tổ chức nào khác mà không chịu sự quản lý của Anmacdep.

Những thông tin này sẽ phục vụ cho việc cập nhật những thông tin chọn lọc và mới nhất từ Anmacdep.

Ngoài thông tin về những bài viết trên diễn đàn. Chúng tôi cũng sẽ gửi những sản phẩm quảng cáo có liên quan được sự kiểm duyệt của Ban Quản Trị để nhằm quảng bá, giới thiệu cho bạn những sản phẩm và ưu đãi tốt nhất.

2. Thông Tin Cá Nhân
Những thông tin bạn cung cấp trong phần Đăng Ký Nhận Tin bao gồm: Họ và Tên, Số điện thoại, Email, Công Việc/Nghề Nghiệp, Sở Thích, Giới Tính, Ngày Tháng Năm Sinh, Nơi Ở, Điểm Mạnh, Tiểu Sử, ... và các tài khoản Mạng Xã Hội sẽ được lưu vào Cơ Sở Dữ Liệu của Anmacdep. Chúng tôi đảm bảo không cung cấp những thông tin này cho bất kỳ công ty hay tổ chức nào khác mà không chịu sự quản lý của Anmacdep.

Những thông tin này sẽ phục vụ cho việc cập nhật những thông tin chọn lọc và mới nhất từ Anmacdep.

Ngoài thông tin về những bài viết trên diễn đàn. Chúng tôi cũng sẽ gửi những sản phẩm quảng cáo có liên quan được sự kiểm duyệt của Ban Quản Trị để nhằm quảng bá, giới thiệu cho bạn những sản phẩm và ưu đãi tốt nhất.

3. Đăng Ký Nhận Tin
Những thông tin bạn cung cấp trong phần Đăng Ký Nhận Tin bao gồm: Email, Giới Tính, Chuyên Mục, ... sẽ được lưu vào Cơ Sở Dữ Liệu của Anmacdep. Chúng tôi đảm bảo không cung cấp những thông tin này cho bất kỳ công ty hay tổ chức nào khác mà không chịu sự quản lý của Anmacdep.

Những thông tin này sẽ phục vụ cho việc cập nhật những thông tin chọn lọc và mới nhất từ Anmacdep.

Ngoài thông tin về những bài viết trên diễn đàn. Chúng tôi cũng sẽ gửi những sản phẩm quảng cáo có liên quan được sự kiểm duyệt của Ban Quản Trị để nhằm quảng bá, giới thiệu cho bạn những sản phẩm và ưu đãi tốt nhất.

Lưu ý: Những nội dung trong trang này sẽ thay đổi và cập nhật mới trong tương lai.