60 Năm Lịch Sử Phát Triển Thời Trang của James Bond 007
Mô Tả
Mời các bạn theo dõi phong cách thời trang của quý ông James Bond trong phim Điệp Viên 007 trải qua 60 năm lịch sử phát triển.
Tag
Gợi Ý Từ Chuyên Mục Phong Cách
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
BackToSchool
BackToSchool
blazer trắng đẹp tuyệt vời!
Ảnh Đại Diện
Dung dung
Rất lịch sự, nam tính
Ảnh Đại Diện
Lan
Bùm chéo, rất kết video này nhé
Video thú vị