Thời Trang Qua 100 Năm: Giày Cao Gót (High Heels)
Mô Tả
Mời các bạn cùng theo dõi sự thay đổi của giày cao gót qua trãi qua 100 năm lịch sử.
Tag
Gợi Ý Từ Chuyên Mục Phụ Kiện
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Ảnh Đại Diện
Lan
Em rất thích những mẫu của năm 1940
Video thú vị