Sẵn Sàng Đến Trường Cùng Tôi
Mô Tả
Mời các bạn xem video "Đến Trường Cùng Với Tôi". Với Những hướng dẫn make up và trang phục phối thích hợp cho ngày tựu trường
Tag
Gợi Ý Từ Chuyên Mục Chải Chuốt
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
AngelaPhuongTrinh
AngelaPhuongTrinh
Dễ thương quá ah
Video thú vị