TOM FORD - Thời Trang Nữ Xuân Hè 2016
Mô Tả
Tom Ford debuted his Spring/Summer 2016 Womenswear collection in a video on TOMFORD.COM. Released in conjunction with Paris Fashion Week, the video features Lady Gaga alongside models Mica Arga, Lexi Bolling, Kayla Scott, Xaio Wen Ju,
Valery Kaufman, Aymeline Valade, Lida Fox, Lucky Blue Smith, Alex Dunstan, David Agbodji and Tarun Nijjer.
Tag
Gợi Ý Từ Chuyên Mục Bộ Sưu Tập
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Video chưa có bình luận
Video thú vị